Лагери FAG – генерация С

1. Оптимизирана линия на триене между съчмите и каналите на гривните (работните пътечки) и подобрени повърхности на работните пътечки.
2. Оптимизирани съчми от нови материали с високо качество.
3.Нови защитни капачки HRS с по-добър аксиален контакт.Уплътнението RSR се заменя с уплътнение HRS. В сравнение с лагерите с уплътнение RSR, лагерите с уплътнение HRS са подходящи за по-високи обороти. Покривната шайба е подобрена и с вътрешния пръстен образува аксиално-радиален лабиринт.
4. По-добри греси с по-висок живот и съответно по-дълъг живот на лагера.
5. Екстремно тихи. Триенето е намалено с 35%, а шума с 50%.
6. По-малко изразходване на енергия.
7. Намалено загряване.
8. С нов сепаратор, който има по-висока стабилност, издържа на по-високи обороти, по-здрав и издържа на по-високи натоварвания. Класът на точност като стандарт за генерация С става Р5. В производство от м.юли 2009г.

  РАЗГЛЕДАЙТЕ КАТАЛОГ